Profil

Institut pro evropské záležitosti (IPEZ) je profesionální organizace zabývající se evropskými tématy. 

Sdružuje odbornou-expertní veřejnost. Členové a spolupracovníci jsou lidé z praxe a zároveň jsou obvykle součástí akademické obce.

Cílem Institutu, ve vědecké oblasti, je pomáhat ve vzájemné výměně informací a zkušeností s evropskou tématikou, a to především mezi odbornou veřejností.

Věnujeme se problematice legislativní i nelegislativní povahy. Ochotně a aktivně nabízíme spolupráci s orgány státu při přípravě regulace, tj. právních předpisů a dalších nástrojů, kterými stát reguluje práva a povinnosti občanů a organizací.

Institut se dále specializuje na služby v oblasti Evropských dotací, Diplomatického protokolu, EU Public Relations, Community Involvement Activities (CIA), Evropský kodex řádné správní praxe a další.
© Institut pro evropské záležitosti | všechna práva vyhrazena | All rights reserved

- Institute for European Affairs -
研究所歐洲事務 - Instituut voor Europese Zaken - معهد للشؤون الاوروبية - Institut pour les affaires européennes - 欧州問題研究所 - 
Institut für Europäische Angelegenheiten - 연구소에 대한 유럽의 사 - ινστιτουτο για την ευρωπαικη υποθεσεις - Istituto per gli affari europei - Instituto de Asuntos Europeos - Інстетут по европським питанням - Институт по европейским вопросам - 연구소에 대한 유럽의 사