Služby‎ > ‎

Evropský kodex řádné správní praxe

6. září 2001 přijal Evropský parlament usnesení o schválení Kodexu řádné správní praxe, který by orgány a instituce Evropské unie, jejich správní orgány a úředníci měli dodržovat při styku s veřejností.

Kodex bere v úvahu zásady evropského správního práva obsažené v judikatuře Soudního dvora a čerpá inspiraci rovněž z právních řádů členských států. Evropský veřejný ochránce práv vypracoval jeho znění.

Kodex blíže vysvětluje, co by právo na řádnou správu uvedené v Listině základních práv Evropské unie mělo znamenat v praxi.

Ani v současnosti se prozatím stále běžně nesetkáváme s řádným používáním Kodexu v praxi. Institut pro evropské záležitosti se jako jedna z mála organizací zasluhuje o jeho začlenění a používání.

Institut pro evropské záležitosti si klade za cíl podporu Kodexu v rámci transparentnosti a konzistentnosti EU. Nabízíme poradenství a konzultace k tomuto Kodexu. Nabídka je určena především pro instituce, které zastávají evropské hodnoty, úředníky a zaměstnance, pro které platí služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců, pokud jde o jejich vztahy k veřejnosti. Dále pak subjektům zajímajících se o tuto problematiku.

Kontaktujte nás - pomůžeme Vám!   Kontakt
© Institut pro evropské záležitosti | všechna práva vyhrazena | All rights reserved

- Institute for European Affairs -
研究所歐洲事務 - Instituut voor Europese Zaken - معهد للشؤون الاوروبية - Institut pour les affaires européennes - 欧州問題研究所 - 
Institut für Europäische Angelegenheiten - 연구소에 대한 유럽의 사 - ινστιτουτο για την ευρωπαικη υποθεσεις - Istituto per gli affari europei - Instituto de Asuntos Europeos - Інстетут по европським питанням - Институт по европейским вопросам - 연구소에 대한 유럽의 사