Služby‎ > ‎

Evropské dotace

Máte zájem získat dotaci pro Váš projekt z fondů EU, ale nevíte jak na to? Neorientujete se ve stovkách dotačních programů a jejich podmínkách a připadá vám zpracování žádosti o dotaci složité?

Obraťte se na odborníky, kteří se na tuto problematiku specializují. Naše služby jsou vám poskytovány od certifikovaných a v oboru zkušených expertů, kteří se dotační praxi již dlouhodobě věnují.

Poradenský útvar Institutu pro evropské záležitosti vznikl za účelem pomáhat českým subjektům v získávání financí z fondů EU. Institut vám nabízí komplexní poradenské služby.

Začnete s námi = začněte zdarma a kvalitně
.

  • Fáze I – Dotační audit – analýza dotačních možností

Tato služba spočívá v bezplatném předběžném posouzení plánovaného projektu z hlediska možností využití dotace ze Strukturálních fondů EU, národních programů, Finančního mechanismu EHP a Norského království a komunitárních programů EU. V rámci analýzy se porovnává několik desítek dotačních titulů.

  • Fáze II – Zpracování žádosti o dotaci

Žadatelům, jejichž projekt se v dotačním auditu ukázal jako vhodný k přidělení dotace z fondů EU či jiného programu, nabízí Institut pro evropské záležitosti zajištění zpracování žádosti o dotaci. Žádosti o dotaci jsou připravovány ve spolupráci s vybranými projektovými kancelářemi a zahrnují komplexní přípravu projektu a podání žádosti příslušné implementační agentuře.

  • Fáze III – Dotační management

Tato služba spočívá v zajištění poradenských a asistenčních služeb, které jsou poskytovány v průběhu realizace dotovaného projektu. Při realizaci projektu, na který je schválena dotace, je příjemce dotace povinen plnit celou řadu administrativních a procedurálních podmínek a závazných indikátorů projektu stanovených poskytovatelem dotace. Cílem této komplexní služby je pomoc s administrativou a procedurálními podmínkami a zajistit, aby přislíbená dotace byla v celé výši vyplacena na účet klienta, a minimalizovat tak riziko její redukce či nevyplacení.

Kontaktujte nás - pomůžeme Vám!   Kontakt


doporučení: 

© Institut pro evropské záležitosti | všechna práva vyhrazena | All rights reserved

- Institute for European Affairs -
研究所歐洲事務 - Instituut voor Europese Zaken - معهد للشؤون الاوروبية - Institut pour les affaires européennes - 欧州問題研究所 - 
Institut für Europäische Angelegenheiten - 연구소에 대한 유럽의 사 - ινστιτουτο για την ευρωπαικη υποθεσεις - Istituto per gli affari europei - Instituto de Asuntos Europeos - Інстетут по европським питанням - Институт по европейским вопросам - 연구소에 대한 유럽의 사